Logo

Център "Индивид Смейство Организация"

Aleksandra Dimitrova

Александра Димитрова


„Колкото повече работиш над себе си и колкото по-интензивна е тази работа, толкова по-голямо добро правиш на сърцето си”


/Милтън Ериксън/

Професионален опит:Diploma Aleksandra Dimitrova