Logo

Център "Индивид Смейство Организация"

Тренинг: Успехът и страха от успеха

Тренинг: Успехът и страха от успеха

Този тренинг е насочен към всички, които се стремят към успеха, както и към тези, които са се докоснали до него макар и за кратко.

В него ще научите:Водещ: Валентина Господинова – психолог и системен консултант

Дата на събитието: 26 февруари 2016г.