Logo

Център "Индивид Смейство Организация"

HR И БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ


Бизнес консултиране

Нашият екип е добре запознат със съвременните световни практики и инструменти в областта на човешките ресурси и организационното развитие, специализиран е в организирането на обучения.


Бизнес консултиране

Ако смятате, че вашият бизнес има някои от следните проблеми:Ние можем да ви помогнем , като работим съвместно за повишаване ефективността на вашия бизнес в следните области: