Logo

Център "Индивид Смейство Организация"

Valentina Gospodinova

Валентина Господинова


„Колкото повече работиш над себе си и колкото по-интензивна е тази работа, толкова по-голямо добро правиш на сърцето си”


/Милтън Ериксън/
Области на компетентност и Професионален опит:Diploma Valentina Gospodinova
NLP CERTIFICATE Valentina Gospodinova