Logo

Център "Индивид Смейство Организация"

Deqna Nocheva

Деяна Ночева


„Колкото повече работиш над себе си и колкото по-интензивна е тази работа, толкова по-голямо добро правиш на сърцето си”

/Милтън Ериксън/Професионален опит: