Logo

Център "Индивид Смейство Организация"

КОУЧИНГ


Коучинг

Индивидуален коучинг


Индивидуалния коучинг е свързан с личностното развитие. Подходящ е за всеки, който иска да работи върху теми, касаещи личния и професионалния му живот, семейство, приятели, отношения с партньори, колеги и др.


Персоналния коучинг ви помага да:


Коучинг в екип (корпоративен коучинг)


Екипния коучинг спомага за утвърждаването на корпоративната мисия, визия, стратегия и цели на организацията, работейки с менджърските екипи. Коучът работи върху:


Корпоративния коучинг е най-доброто продължение на всяко консултиране или тренинг. За разлика от консултирането и обучението, коучингът не предлага готови решения. Коучинга е партньорство, в което коучът помага на клиента да постигне най-оптималното за себе си и да постигне резултатите, които иска в личен и професионален план.


Спортен коучинг


„ В борбата на равни побеждава психологията“ Пиер де Кубертен


Коучингът е ориентиран към разкриване на потенциала на спортистите и треньорите за постигане на високи цели, за решаване на сложни задачи, които не винаги е възможно да се разкрият или реализират самостоятелно.


Психологическата подготовка в спорта се разглежда като допълнителен резерв на професионалните спортисти и най-често е насочена към:


Тиймбилдинг

ТРЕНИНГИ


Тренинги

Тренингите, които предлага нашия Център ИСО са насочени както към отделния човек, така и към екипа и организацията като цяло.


Основната цел на Бизнес –тренингите, които предлагаме е да се придобият нови знания, умения и навици, коригиране на съществуващите нагласи и поведение в работна среда. Акцентира се не толкова върху усвояване на теоретическия материал, а на получените практически навици, необходими за ефективното изпълнение на ежедневните работни задачи.


Предлаганите от нас тренинги спадат към групата на интерактивните тренинги. При тях участниците за кратко време успяват да усвоят нови навици и да променят отношението си към някои свои утвърдени стереотипи на поведение. Тук се използва принципа на многостранна комуникация : треньор-участник; участник-треньор; участник-участник. Организирането на такъв процес на комуникация позволява да се получи най-ефективния процес на обучение , като по време на обучението участниците имат възможност не само да получават информация от треньора, но и да споделят с него своя опит, както и да обменят знания с другите участници.