Logo

Център "Индивид Смейство Организация"

Индивидуално консултиране


Индивидуалните консултации с психолозите в нашия център „Индивид, семейство, организация“ могат да Ви помогнат, когато:

Консултации с детски психолог:

Ако решите да се обърнете към психолог по повод на проблем в семейството, свързан с поведението на детето ви или болезнена ситуация с участието на деца, е необходимо да разберете, че психолозите работят и с детето, и с родителите и е по-ефективно при каквото и да е „особено“ поведение на детето да се започне със среща с родителите.


Някои от сложните ситуации, когато на детето е нужна професионална помощ на детски психолог:

Консултации относно оценка и развитие на деца със специални образователни потребности

Семейно консултиране


Семейна и брачна терапия


Семейният психотерапевт е специалист, работещ с трудностите в живота на съпружеската двойка или различни аспекти от отношенията с останалите членове на семейвото, помага и подкрепя намирането на решението в семейството. Семейният психотерапевт не играе ролята на обвинител или защитник на единия или другия партньор в семейната двойка.


Семейната консултация е насочена към :


Консултиране на семейства отглеждащи деца със специални образователни потребности

Групово консултиране


Групови форми на психологическа и психотерапевтична помощ